Hypnoterapi som effektiv vægttabsbehandling:

For mange er 1 til 2 hypnoterapier nok til at ændre mind-settet omkring mad.

Hypnoterapien vil koncentrere sig om de følelser og oplevelser, som igangsætter overspisning, sukkertrang osv. Mad og følelser separeres og derved forsvinder manglende kontrol over madindtag og sukkertrang.

Det er udmærket at have planlagt en bestemt kur, motion m.m. som supplement.

Hypnoterapi har en varighed af 1 til 1,5 time.

Læs evt mere om hypnose og hypnoterapi på hjemmesidens øvrige sider eller…

Hvad skaber overvægt eller overspisning og hvad skaber vægttab?

Det er ofte den rolle mad spiller i følelseslivet, der volder problemer, når mennesker ønsker vægttab.

Hos de fleste klienter trickes trang til mad, søde sager m.m. af særlige situationer og omstændigheder. Mange kan genkende, at frustrerende eller kedsommelige omstændigheder, sociale sammenhænge, hygge m.m. svækker modstandskraften til at spise på måder, som medfører det ønskede vægttab. Det er derfor en del af behandlingen for vægttab, at der under hypnose arbejdes med trangudløsende omstændigheder og de tilhørende overbevisninger, klienten har. Det er overbevisninger, som har gjort det vanskeligt for personen at opnå vægttab. Eksempelvis kan en overbevisning være: “Mad er rart, det dulmer mig”. I virkeligheden vil det på længere sigt dulme bedre, hvis klienten ændrer på sine omstændigheder ved at kommunikere, løse konflikter eller problemer, som samarbejder med klienten om også at opnå sit vægttab.

Det er rart at have en oplevelse af frihed til selv at vælge i stedet for at føle, at madtrang bestemmer.

Vægttabsbehandlingen

Ved behandlingens start kortlægges klientens motivation for vægttab og motivationen forstærkes. Herefter kortlægges klientens egen opfattelse af, hvilke situationer og omstændigheder, der udløser spisetrang. Klienten forberedes til hypnosebehandlingen, og selve behandlingen sættes i gang.