Terapeutisk behandling

Man kan stort set arbejde terapeutisk med lige præcis det man oplever at have behov for. Jeg anvender alm. psykoterapi, inspireret psykoterapi eller hypnoterapi i mit terapeutiske arbejde.

Individuel terapi:

Fobier, angst, stress, depression og lavt selvværd kan behandles terapeutisk.

Herudover er det muligt at målrette sin terapi. Man kan fx arbejde fokuseret med målene: at få en god kæreste, at få et job som passer rigtig godt til en, at blive god til at sige til og fra, at være hurtig til at argumentere for sin sag, at være rolig og overskudsagtig i situationer hvor man er i fokus fx ved eksamen, oplæg, foredrag og festtaler, at være mindre jaloux, at være mere tolerant og tålmodig osv.

Det er også muligt at rette sin terapi mod rygeafhængighed, overvægt, overspisning, sukkerafhængighed, spiseforstyrrelser osv.

Læs mere på hjemmesidens øvrige sider om ovenstående emner.

Par- og familieterapi:

I terapien deltager de implicerede personer på samme tid. Der kan fx arbejdes med krise i en parrelation eller spændinger imellem børn og forældre. I terapien er det muligt at få hjælp til at få talt om de problemer der er og sammen arbejde på løsninger. Relations-terapi er god træning i at udtrykke sig ærligt og nærværende.

Du kan læse mere om terapi ved parkriser på siden Parterapi

Helbredelsesrådgivning

Jeg har i en del år arbejdet med inspireret helbredelses-rådgivning, og har succes med at hjælpe mennesker til helbredelse. 

Kroppen har evnen til selvhelbredelse. Helbredelse handler om at få skabt den nødvendige overskudstilstand, således at kroppen rent faktisk kan komme i gang med at helbrede sig selv.

Læs mere om på undersiden Helbredelsesrådgivning (Link)