Psykoterapi – Inspireret terapi

Psykoterapi er samtaleterapi. Der findes forskellige psykoterapeutiske retninger og metoder. Min metode bygger på mine uddannelser, men også på hvem jeg er.
Hos mig fokuseres terapien på omsorg og forståelse, følelser og traumer, sande behov, overbevisninger, handlinger, kommunikation, selvbeskyttelse, intuition og inspiration. Den psykoterapi klienter modtager hos mig er delvist en inspireret terapi. Jeg har stærke psykiske evner bestående af klarsyn, klarhørelse og klarfølelse og det er de evner som kan inspirere og præcist vejlede både mig og klienten ind i de begivenheder, følelser og overbevisninger, som skaber klientens problemer. Mange mennesker har selv psykiske evner og har derfor umiddelbart gode evner for at finde egen indre stemme af visdom og kærlighed. I terapien lærer jeg dem at bruge denne vejledning.

Omsorg og forståelse for følelser og traumer er ifølge min erfaring noget af det vigtigste og mest helende i en psykoterapeutisk proces, og jeg lægger derfor stor vægt på det. Det er almindeligt, at følelser af sorg, skam, skyld, frygt, vrede m.m. i varierende grader og intensitet ligger ubearbejdede i psyken sammen med hændelser, som man enten kan huske eller har glemt. Disse hændelser kan være mere eller mindre alvorlige traumer. En stor del af psykisk mistrivsel, handler om gamle ubearbejdede følelser, som ofte både svækker kroppen og psyken. I mange tilfælde stammer disse følelser fra barndommen og bliver re-aktiveret i det almindelige levede hverdagsliv. Derfor arbejder jeg ofte med begrebet: Indre barn. Et indre barn i mistrivsel er en selv i en situation i fortiden, som har været traumatisk. Altså en erindring om – eller en glemt hændelse, som ikke er færdigbearbejdet. Får denne del af klienten, altså det fastlåste indre barn, omsorg, trøst og hjælp til at forstå hvad der skete opløses traumet og dermed opløses også problemet i den levede nutid.

Følelser fortæller os om vores sande behov, og derfor taler jeg med mine klienter om dem. Når vi har glæde eller indre fred, er det der foregår i vores liv i overensstemmelse med vores sande behov. Når vi har følelser af en karakter, som svækker vores trivsel, er det et signal til os om at skride til handling og ændre på det, som sker, for igen at komme i trivsel eller opnå indre fred. Den rette handling kan sagtens være at gå i terapi til en begyndelse. Terapien kan skabe indsigt og mod til at handle anderleds. Hvis man ikke er så meget i kontakt med sine følelser, kan man høre på sin indre dialog (den man tænker og taler med sig selv om inde i hovedet), om man er glad eller i indre fred og ro. Hvis det ikke er tilfældet, er der grund til at blive bevidst om, hvad der foregår i ens følelsesliv, og hvad der har igangsat dette.

I terapien arbejder jeg målrettet på at erstatte svækkende overbevisninger med overbevisninger, som fremmer trivsel og selvværd hos klienten. Tillærte overbevisninger præger vores tanker og handlemønstre. De kan forhindre os i at handle hensigtsmæssigt på vores sande behov, og derved kan de forstærke og vedligeholde negative følelser, ubehagelige kropsfornemmelser og svækkende livssituationer. Uhensigtsmæssige overbevisninger hænger ofte sammen med en til flere traumatiske hændelser fra klientens fortid. Når overbevisninger er fuldbyrdet transformeret, ændrer klientens handlemønstre og valg sig automatisk og uden besvær. Fuldbyrdet transformation betyder, at den svækkende overbevisning er elimineret. Den har ikke længere værdi, fordi intet i klienten tror på den. Læs mere om overbevisninger.

Jeg bruger tid på at tale med mine klienter om, hvordan de kan udtrykke sig overfor andre. Kommunikation er et de vigtigste redskaber til at opnå trivsel blandt andre mennesker. Mennesker er sociale væsner, og derfor er vores evne til at kommunikere og agere sammen med andre afgørende for vores livskvalitet. Jo mere kommunikationen er i overensstemmelse med den enkeltes sande behov, jo mere præcis er den i forhold til at hjælpe den enkelte til indre fred og eller glædesfølelser.

Intuition kan ligesom følelser guide os i vores liv. Derfor er det ofte et emne i min psykoterapi. Intuitionen er altid i overensstemmelse med den enkeltes sande behov og med, hvem den enkelte i det hele taget er. Den kan guide os til at træffe de rette valg, og den kan lade os vide, hvornår en anden person eller en situation er noget, vi skal beskytte os selv imod. Derfor er det gavnligt at kunne lade sig guide af den.