Overbevisninger

Alle har overbevisninger 

Nogle overbevisninger fremmer vores selvværd, tillid og trivsel, imens andre forårsager lavt selvværd, mistillid, angst, depression, stress, spiseforstyrrelser m.m. samt fysiske lidelser som mavesmerter, astma, eksem, hovedpine m.m.

Jo flere positive overbevisninger man har, og jo færre negative overbevisninger man har, jo mere selvværd, glæde, tillid, succes og trivsel har man i sit liv. Man er samtidig forskånet for mange ubehagelige psykosomatiske symptomer.

Det er langt fra alle vores overbevisninger, vi er helt bevidste om, men de påvirker os alligevel.

Hvor kommer overbevisninger fra?

Overbevisninger stammer fra hændelser i vores liv. De er konsekvenser af positiv og negativ erfaring fra samspil med andre mennesker og fra oplevelser med arbejdsopgaver, dyr, ulykker, naturkatastrofer m.m. De lagres i vores underbevidsthed og bliver på godt og ondt automatiske styre- og vurderingsredskaber i vores tilværelse. Traumatiske hændelser skaber negative overbevisninger.

Negative overbevisninger

Negative overbevisninger kan efterhånden skabe psykiske problemer som stress, angst, depression, tristhed, træthed, jalousi, konflikter m.m., som fastholder og forstærker lavt selvværd og evt. fremtvinger kompenserende handlinger som undvigelser, spiseforstyrrelser, selvskade, brug af stimulanser fx tobak, affekt- og vredesudbrud m.m.

I nedenstående har jeg anført typiske eksempler på overbevisninger, der skaber psykiske problemer som angst, stress, depression, spiseforstyrrelser m.m.

Jeg duer ikke, jeg er ikke god nok, jeg er uelsket, jeg er uønsket, jeg er forkert, jeg er dum, jeg kan ikke, jeg er skyldig, jeg er grim, jeg er svag, jeg er værdiløs, andre kan ikke lide mig, som jeg er, jeg kan ikke stole på andre, verden er farlig, verden er imod mig, jeg er bange for at dø, jeg skal præstere, jeg skal være perfekt, jeg skal nå det, jeg skal behage andre, det er min skyld, hvis noget går galt eller nogle er vrede, sårede, skuffede, kede af det, syge, andre er farlige, jeg bliver pludselig udsat for svigt, overgreb, katastrofer, andre vil overfuse mig m.m.

Behandling:

Jeg anvender primært hypnoterapi og inspireret samtaleterapi som behandlingsmetoder. Disse metoders potentiale til at synliggøre ubevidste sammenhænge og give mulighed for heling gør dem til særdeles velegnede behandlingsmetoder.

Negative overbevisninger og det fysiske helbred:

Negative overbevisninger kan skabe fysiske symptomer og sygdomme, fordi de skaber spændinger og kemiske ubalancer i kroppen. De kemiske ubalancer forårsages eksempelvis af tilbagevendende stressreaktioner og manglende glædes- og tilfredshedsreaktioner. Se hovedsiden hypnose-hypnoterapi under overskriften “Hvad kan behandles” for mere information.