Effektiv behandling af angst og fobi

Behandling af angst og fobi

Er angsten begrænset til at være en enkelt fobi fx flyskræk, tandlægeskræk m.m. eller den er begrænset til et område, som du gerne vil fokusere på, eksempelvis eksamensangst eller lignende, er det oplagt at benytte hypnoterapi som behandlingsmetode. Hypnoterapi er meget fokuseret og meget effektiv. 1 behandlingssession kan meget vel være tilstrækkeligt.

Ved mere omfattende angstlidelse kan en kombination af psykoterapi og hypnoterapi være den bedste behandlingsmetode.

Selve behandlingen:

Hypnoterapi foregår i et roligt og behageligt tempo. Jeg forklarer, hvad der skal ske, inden det sker, og du kan hele tiden give samtykke eller bede om noget andet.

Benyttes psykoterapi foregår terapien mere som en samtale. Jeg vil stille spørgsmål for at forstå dig og for at hjælpe dig til mere erkendelse og bevidsthed om temaet og dets sammenhænge. Jeg vil være lyttende, anerkendende og validere dine følelser. Nogle mennesker har let ved at finde egen indre stemme. Jeg vejleder mine klienter i hvordan denne kan bruges både i terapien og i hverdagslivet. Meget heling af angst og andre psykiske problemer kan tilvejebriges på netop denne måde både fordi den vejledning der kommer herfra er visdom, men også fordi den af mange opleves som ren kærlighed.

Læs mere om mine metoder på siderne hypnose-hypnoterapi og psykoterapi.

Hvor kommer angst og fobi fra?

Angst og fobi skabes af grundlæggende negative overbevisninger fx: jeg er bange for at dø, jeg klarer det ikke, jeg bliver forladt, jeg er ikke god nok, andre kan ikke lide mig, andre respekterer mig ikke, verden er upålidelig, jeg kan ikke stole på andre …
Disse negative overbevisninger er konklusioner, som underbevidstheden har draget på baggrund af tidligere begivenheder. Sommetider er begivenhederne sket så tidligt i livet, at man ikke kan huske dem, andre begivenheder kan man huske, men i begge tilfælde har man ikke været i stand til at færdigbearbejde dem og genfinde indre tryghed.

Effekt af behandlingen

Terapien skaber integration af trøst og positive overbevisninger. Disse erstatter negative overbevisninger. De positive overbevisninger vil i fremtiden være aktive og skabe mere selvværd og tryghed. Problemet man før havde opløses. Det betyder eksempelvis, at man stort set uden at tænke over det, pludselig kan høre sig selv sige ting højt i forsamlinger, at man ikke rødmer, at man er afslappet og føler sig tryg og veltilpas i de situationer, hvor man før var anspændt og utilpas, at man går til eksamen uden at gå i sort, kører over broer eller flyver uden at være i alarmberedskab eller panik osv.

Angstsymptomer

Angst kan vise sig på mange forskellige måder: panik, hjertebanken, overfladisk vejrtrækning, svimmelhed, at “klappen går ned”, anspændthed, hovedpiner, migræner, mareridt, sugen eller uro i maven, kvalme, mavepine, fordøjelsesproblemer, nervøsitet, rødmen, generthed, tilbagetrukkethed, stamning ved samtale, bleghed m.m.