Hvad kan behandles med Hypnoterapi:

Hypnoterapi er en målrettet og effektiv metode til behandling af mange forskellige psykiske og fysiske problemer. Læs nedenstående afsnit for detaljer, måske er dit symptom med på listen.

(Fysiske symptomer kan bedres eller afhjælpes ved hjælp af hypnoterapi, fordi disse ofte er relateret til følelser, overbevisninger og kropsligt stressniveau.

Kroppen kan have behov for mere. På undersiden Helbredelses-rådgivning kan du læse mere om, hvordan jeg også hjælper mine klienter, når de henvender sig med fysiske symptomer.)

Symptomer som kan behandles med hypnose og hypnoterapi:

Afhængigheder

Det er muligt at fjerne psykisk afhængighed af tobak, mad, sukker, spil, alkohol m.m ved hjælp af hypnose og hypnoterapi. Det er dog nødvendigt, at klienten har en høj grad af motivation og kommer af egen vilje.

Ved kontinuerligt alkohol- og stofmisbrug er medicinsk nedtrapning nødvendigt som supplement til hypnosebehandlingen.

Allergi

Mange allergier handler i virkeligheden om stressende episoder eller perioder i klientens liv. Mange opdager under hypnoterapi, at der har været et bestemt pollen i luften eller de har spist noget bestemt, samme dag som en skelsættende stressende livsbegivenhed fandt sted. Når kroppen bevidstgøres om denne sammenhæng, og når det, som tidligere stressede klienten, bearbejdes, så forsvinder fundamentet for allergien. Det kan være nødvendigt at supplere behandlingen med helbredelsesrådgivning.

Angst

Angst kan vise sig på forskellige måder. Nogle har fobier, andre har OCD, angstanfald, uro i solarplexus mm. Angst kan være generaliseret eller have relation til enkelte begivenheder. Alle typer af angst kan behandles. Hos nogle er angsttilstande lette at færdigbehandle og vil kræve en eller få hypnoterapier. Hos andre vil angsttilstanden kræve flere hypnoterapier evt. kombineret med psykoterapi.

Astma

Astma handler om ikke at kunne trække vejret frit. Det psykiske aspekt hos mange klienter drejer sig om målopnåelse, som er umulig. Hypnoterapien synliggør de specifikke sammenhænge, som skal bearbejdes for, at astmaen lægger sig. Behandlingen kan kombineres med helbredelsesrådgivning.

Bulimi

Bulimi handler om mangelfuldt selvværd, mangel på trøst, omsorg og behovsstilfredstillelse sammen med stor angst for at blive tyk af den overspisning, som er en del af bulimiens dna. Under hypnoterapi kan klienten finde de begivenheder, som skal bearbejdes og dernæst integrere den trøst og omsorg som tidligere manglede. Hypnoterapien hjælper klienten til at finde mod til at tage sig selv alvorligt.

Chok

Chok kan sidde fastlåst i kroppen fx som en ubehagelig sugen i maven eller i form af spændinger af forskellig art. Hypnoterapi sætter nænsomt fokus på hændelsen, som i nogle tilfælde er sket tidligt i livet. Herefter kan chokket bearbejdes, de fysiske, følelses- og adfærdsmæssige symptomer forsvinder.

Depression

Behandling af depression kræver et nænsomt forløb af flere sessioner. Hypnoterapi er særdeles velegnet til at klarlægge og bearbejde de oprindelige begivenheder, som er depressionens fundament. Hypnoterapierne medfører forandringer i de af klientens overbevisninger, tanker og følelser som har skabt depressionen. Ofte vil en kombination af hypnoterapi og psykoterapi være den bedste behandling.

Eksamensskræk

Eksamensskræk er i mange tilfælde lige så let at behandle som en fobi. 1-3 hypnoterapier er som regel tilstrækkeligt.

Eksem

Eksem opstår ofte i perioder, hvor kroppens ressourcer tæres. Det gør huden sårbar. Huden har behov for, at det, som stresser forsvinder. Her kan hypnoterapi hjælpe. Det anbefales, at der suppleres med helbredelsesrådgivning, så kroppen hurtigt kan få ressourcer til heling af huden.

Fobier

Fobier er ofte lette at behandle med hypnose og hynoterapi. Under hypnoterapien forandres de ubevidste antagelser, som skaber fobien. En hypnoterapi er som regel tilstrækkeligt. En enkeltfobi kan være flyskræk, højdeskræk, frygt for dyr, frygt for lukkede rum, frygt for havets dyb osv.

Nogle forbier er af symbolsk karakter. Det vil sige, at underbevidstheden har kategoriseret en større og mere kompleks skræk og rædsel i et symbol fx slanger. Disse fobier kan kræve mere end en session.

Generthed

Generthed er ofte et udtryk for angst for at være forkert. Klienten er måske blevet grinet af, hånet eller lign. på et tidligere tidspunkt. Uanset hvad, der har skabt genertheden, vil hypnoterapi kunne synliggøre det, så det kan bearbejdes. Klienten får på den måde hjælp til at tage sin plads her i verden.

Hovedpine

Hovedpine handler ofte om bekymring, om ting man ikke får sagt m.m. Under hypnoterapi skabes en klarhed, så klienten bliver bevidst om netop de sammenhænge, som forårsager klientens hovedpine. Herefter bearbejdes sammenhængene, så klientens hoved kan slappe af. Desuden anbefales helbredelsesrådgivning.

Jalousi

Hypnoterapi synliggør, hvor den del af jalousien, som er ude af proportioner, kommer fra. Den kan herefter bearbejdes, så den ikke længere belaster klienten og klientens relationer. 

Konfliktskyhed

Konfliktskyhed handler ofte om frygt for afvisning. Denne frygt kan opløses ved hjælp af hypnoterapi og klienten kan herefter begynde at udtrykke sig i overensstemmelse med sine behov.

Migræne

Under hypnoterapi viser det sig ofte, at migræne stammer fra bekymring, men også andre følelser kan være invoveret. Det anbefales, at behandlingen kombineres med helbredelsesrådgivning.

Neglebidning

Ud over at neglebidning er en vane, er det en vane, der hænger sammen med og fremmes af bestemte følelsestilstande hos klienten. Under hypnoterapi synliggøres de specifikke sammenhænge og derefter kan de bearbejdes, så neglebidningen forsvinder.

Nervøsitet

Nervøsitet er en form for angst og bekymring. Uanset om nervøsiteten er aktuel i en bestemt situation eller i flere situationer, kan hypnoterapi afhjælpe problemet.

OCD

OCD handler om kontrol og angst. Læs mere på siden Angst – Fobi 

Overspisning, Overvægt

Mange har gentagne gange forsøgt at tabe sig. Måske har de også haft succes med det for en tid, men noget har forårsaget, at de igen er blevet overvægtige. Under hypnoterapi synliggør klientens underbevidsthed, hvad det er for psykologiske mekanismer og dynamikker, som forårsager overspisning og overvægt. Dette bearbejdes herefter. Efterfølgende er det lettere for klienten at tabe sig og holde sig nye vægt. Det anbefales, at behandlingen kombineres med helbredelsesrådgivning. En del overvægt kan skyldes ubalance i tarmflora, væskeophobning og affaldsstoffer, som kroppen har brug for overskud til at komme af med.

Rygning

Under Hypnose opløses klientens psykiske afhængighed af rygning. Det er den, der gør, at det er vanskeligt at stoppe med at ryge. Nogle klienter er helt røgfri allerede efer første behandling.

Søvnbesvær

Søvnbesvær kan skyldes stress og tanker. I den sammenhæng er hypnoterapi et effektivt middel.

Det anbefales, at behandlingen kombineres med helbredelsesrådgivning, idet kostvaner m.m. kan være en del af problemet. Det er almindelig kendt, at også overgangsalder øger forekomsten søvnproblemer, men her kan den rette regulering også afhjælpe problemet.

Traumer

Psykiske traumer sidder som chok i sindet og i kroppen. Et traume er en skelsættende hændelse, som har fået alvorlige negative konsekvenser. Klientens tanker, følelser, reaktionsmønstre og fysiske helbred er påvirket. Under hypnoterapi kan traumet gennemarbejdes, og kroppens alarmsystem beroliges og symptomerne forsvinder. I nogle tilfælde er det rart at kombinere behandlingen med psykoterapi eller kun at anvende psykoterapi, da hypnoterapi for nogle traumers vedkommende opleves for intenst hos klienten. Metoden drøftes før selve terapien.