Effektiv behandling depression

Behandling af depression

Min erfaring er at en kombination af psykoterapi og hypnoterapi er den bedste måde at behandle depression på. Varigheden af et behandlingsforløb afhænger af depressionens sværhedsgrad. Er depressionen af lettere karakter er den også forholdsvis let at afhjælpe.

Selve behandlingen

Hvordan terapien tilrettelægges aftales ved klientens ankomst, så den altid er i overensstemmelse med det, klienten ønsker og kan rumme på den pågældende dag. Jeg vil være lyttende, spørge ind, være anerkendende, give plads til at være ked af det og validere også alle de andre følelser der evt. dukker op.

Hvis det er relevant, indeholder behandling af depression bevidstgørelse og træning vedr. kommunikation og konfliktløsning. Der sættes fokus på indre opmærksomhed og styrkelse af tillid til kroppens guidning.

Hvad skaber depression?

En deprimeret lider typisk under negative overbevisninger som følgende: jeg gør det ikke godt nok, jeg skal behage andre, jeg skal præstere, det er min skyld, hvis andre bliver vrede, bange, skuffede, syge eller kede af det, det er mit ansvar, hvis andre bliver vrede, bange, skuffede, syge eller kede af det, jeg har ikke kontrol, men jeg skal have det, det er håbløst…

Ofte udløses en depression af ydre omstændigheder. De dybereliggende årsager til depressionen kan dog stadigvæk være negative overbevisninger, som har sit ophav i hændelser fra klientens tidlige liv. Forhistorien er ofte præget af sorg over konkrete og eller følelsesmæssige tab.

Effekt af behandlingen

Depressionen vil efterhånden lette, og klienten får mere energi, selvtillid, selvværd, tillid, glæde og mening.

De negative overbevisninger, som før skabte svære følelser og tankerækker, udskiftes gradvist med handlemønstre og tankerækker, som skaber mere glæde, mening og ro. Klientens behov for kontrol indskrænkes til emner, som klienten rent faktisk har mulighed for at have kontrol over.

Symptomer på depression

Depression kan vise sig på mange forskellige måder: tristhed, gråd, modløshed, håbløshed, frustration, uro, skyld, skam, negative tanker, tomhed, energiforladthed, træthed, søvnforstyrrelser, appetitforstyrrelser, ulyst, m.m.
I svære tilfælde selvmordstanker.