Effektiv behandling af manglende selvtillid og lavt selvværd

Hypnoterapi og samtaleterapi styrker selvtillid og selvværd. 

Selvværdet øges i takt med, at terapien fører til integration af positive forandringer i

 • personlige overbevisninger
 • selvopfattelse
 • handlemønstre
 • kommunikationsberedskab

 

Selvtillid

Selvtillid er for mig at have tillid til sig selv – Helt enkelt.

Hos mig arbejdes med selvtillid ved at indre opmærksomhed optrænes.

Selvtillid forudsætter, at man er bevidst opmærksom på de signaler, som kommer indefra

 • tanker
 • følelser
 • kropsfornemmelser
 • intuition
 • og indre guidning – for dem som har stærke psykiske evner

På den måde fås kendskab til egne reelle sunde behov. Selvtillid er også en vigtig vej væk fra stress, depression, angst, tristhed spiseforstyrrelser, jalousi, overgreb osv.

Personlig trivsel skabes af at man agerer og kommunikerer i overensstemmelse med signalerne indefra: at man får sagt til og fra, sørger for at blive forstået og respekteret, holder pauser, kommer ud i givende sociale sammenhænge, skærmer sig på den rette måde, vælger de rigtige omgivelser og gode løsninger m.m.

Det er sådan, man skaber fred og velbehag i sit liv og i sin krop.

Dårlig selvtillid

Dårlig selvtillid er, at man ikke agerer i overensstemmelse med de anvisninger, som kommer indefra. Dette kan skyldes, at man

 • ikke kender til dem
 • ikke lytter til dem
 • ikke forstår dem
 • ikke tager dem alvorligt
 • ikke stoler på dem
 • og eller at man er bange for at efterleve dem af forskellige grunde.

Læs evt mere på hjemmesidens sider om hypnose/hypnoterapi eller om psykoterapi/inspireret terapi, overbevisninger eller…

Selvværd

Lavt selvværd

Lavt selvværd er det samme som at have negative overbevisninger, som nedvurderer eget værd, egne rettigheder og egen dømmekraft. Disse overbevisninger kan være: jeg er ikke god nok, jeg er ikke dygtig nok, jeg har ikke ret, jeg er forkert, jeg er ikke ønsket, jeg er til besvær.

Den slags overbevisninger, får en til at tro på: at man er for sart, for vanskelig, at man ikke præsterer, at man ikke kan tillade sig at sige noget, at det er for risikabelt at forlange noget, at andre synes, at man ikke er værd at høre på osv. Disse tankerækker fremkalder psykiske problemer fx angst, stress, depression, aggression, spiseforstyrrelser…

Lavt selvværd kan også opstå som følge af, at en person mangler sociale og kommunikative kompetencer. Denne persontype udtrykker sig måske spontant, men kommer til at skubbe andre fra sig. Personens adfærd skaber afvisning og modgang fra andre. Denne afvisning medfører ofte negative overbevisninger, mistillid og lavt selvværd.

Selvværd

Selvværd er, at man føler og oplever sig som værende værdifuld og rigtig. Det betyder i praksis, at man har overbevisninger som fx: jeg duer, jeg er god nok, jeg gør en god forskel, jeg er elsket, jeg er ønsket, det er ok, hvis jeg laver fejl, det er ok at sige fra…”

Hvis man tror på ovenstående positive overbevisninger, medfører det, at man mestrer rigtig mange livssituationer. Det betyder, at man ikke bliver slået ud af udfordringer, at man får sagt til og fra uden de store vanskeligheder, at man har lyst til at udtrykke sig overfor andre i det hele taget, at man nyder at slappe af og kan slappe af, at man oplever sig selv som en god og dejlig og smuk person, som andre bør synes er elskelig, også selv om man eksempelvis har deller på maven osv. Man vælger de mennesker til, som man trives godt med, og vælger et job som man trives med osv.

Et højt selvværd forhindrer og fjerner angst, stress, depression, spiseforstyrrelser m.m.