Hvad er hypnose?

Hypnose er en ændret bevidshedstilstand. Man er behageligt afslappet i kroppen og samtidig helt vågen og opmærksom i sindet. Man er i kontakt med underbevidstheden på en måde, som muliggør bearbejdning og dyb erkendelse. Man kan både høre, tale og selv afgøre, hvad man vil sige. Man kan reagere, flytte sig, vågne op osv. hvis man selv ønsker det.

Jeg lægger stor vægt på, at hypnoterapi foregår i en kærlig, accepterende og respektfuld atmosfære, både fordi det er vigtige værdier for mig, men også fordi det er afgørende at nye erkendelser og programmeringer lagres sammen med en positiv oplevelse.

Hvad kan hypnose og hypnoterapi?

Hypnose giver adgang til underbevidstheden. Derfor er det effektivt at arbejde terapeutisk under hypnose. Hændelser fra tidligere, som har betydning for klientens nuværende trivsel, dukker ofte op under hypnoterapi. Man kan forholdsvis let bearbejde hændelser, følelser og negative overbevisninger under hypnoterapi.

Under hypnoterapi får klienten indsigt i hvad, der har medført adfærdsmønstre, overbevisninger, følelsesmæssige reaktioner og eller kropslige fornemmelser og symptomer. Der anvendes terapeutiske teknikker til at forløse det, som er fastlåst og skaber problemer.

Også en del fysiske symptomer kan mindskes eller fjernes med denne metode.

Hvor effektiv er hypnose?

For et enkeltstående problem fx rygning, eksamensangst, fobi eller lignende er 1 til 3 behandlinger som regel tilstrækkeligt. For mange er 1 behandling tilstrækkeligt. Det nødvendige antal sessioner afgøres af, hvor mange forskelligartede ubearbejdede og ubevidste trickere klienten har. Jo flere trickere desto flere sessioner.

Det er også afgørende om klienten ønsker at arbejde med et enkeltstående problem eller om klienten ønsker at arbejde med store livstemaer, som for nogle mennesker bunder i mange skelsættende og traumatiserende hændelser.

Jeg har stor erfaring både i at arbejde med enkeltstående problemer og store livstemaer. Jeg trækker på min erfaring fra det psykoterapeutiske område, også når jeg arbejder med hypnose og hypnoterapi. Jeg har i mange år beskæftiget mig med opløsning af alvorlige konsekvenser af barndomstraumer. Jeg anser hypnoterapi for at være mere effektiv end almindelig samtaleterapi. Hypnoterapi skaber adgang til vigtig erkendelse og skaber en enestående mulighed for heling, også omkring traumer, som stammer fra den tidlige barndom.

Kan jeg hypnotiseres?

Som udgangspunkt kan alle, normalt fungerende fra skolealderen og op efter, hypnotiseres på en måde, som kan bruges terapeutisk. Det vigtigste er, at man tillader sig at slappe af og følge hypnoterapeutens guidning. Det kræver tryghed og tillid at gøre det, og derfor bruger jeg tid på at forklare klienten, hvad der skal ske inden selve hypnosen.

Mennesker i psykotiske tilstande er ikke hypnotiserbare. Kraftig medicinering for psykiske lidelser kan hæmme hypnotiserbarheden, men jeg har arbejdet med klienter, der både har fået antidepressiv og angstdæmpende medicin i behandlingsperioden. De har alle været hypnotiserbare og har fået hjælp af hypnoterapierne.

Risikerer jeg noget, hvis jeg lader mig hypnotisere?

Det korte svar er “Nej”. Nedenstående har jeg anført årsagerne til, at det er forsvarligt at lade sig hypnotisere.

  • Man kan kun hypnotiseres, hvis man selv accepterer det og ønsker det.
  • Man gør og siger kun ting, man ønsker at gøre eller sige også under hypnose.
  • Hypnoterapi tager udgangspunkt i klienten selv, og det som dukker op hos klienten via klientens egen underbevidsthed.
  • Jeg beder løbende om accept under behandlingen. Klienten er fuldt opmærksom i sindet og svarer herudfra “ja” eller “nej” til at fortsætte.
  • Alle vågner op igen efter hypnose.
  • Man er stadig sig selv efter hypnose. Der er kun arbejdet med noget, der var en del af klienten i forvejen.